Dr. Stephen Foster

"Apele subterane in mediul urban - Viziunea stiintifica si politica integrata pentru gestionarea eficienta"

Radu Gogu

"Platforma de gestiune a apei subterane din mediul sedimentar in zone urbane"

Ioan Bica

"Frontiere in managementul apelor din mediul urban"

Romain Thiriat

"Consecintele infiltratiilor apei subterane in reteaua de canalizare a Bucurestiului"

Viorica Ciugudean Toma

"Sistemul de metrou al Bucurestiului - Magistrala 5. Lucrari auxiliare - epuismente"

Eugen Martac

"Caracterizarea de inalta rezolutie a siturilor, pornind de la alegerea metodei corecte de investigare pana la vizualizarea 3D a datelor si postprocesarea acestora, ca instrument suport cu eficienta ridicata pentru proiectare, executare si controlarea efectiva orientata catre remedierea in-situ a zonelor urbane"

Vincent Hallet

"Evaluarea riscurilor de exploatare in cariere asupra resurselor de apa"

Enric Vazquez-Sune

"Evaluarea potentialului de extragere a apei subterane, analiza calitatii acesteia si utilizarile potentiale in zonele urbane"

Thomas Ptak

"O abordare integrata pentru cuantificarea contaminarii subterane"

Mohamed Amine Boukhemacha

"Modelarea curgerii apelor subterane in Municipiul Bucuresti"

Daniela Radulescu

"INHGA - Activitati si perspective de dezvoltare in domeniul managementului resurselor de apa"

Vincent Hallet

"Dimensionarea zonelor de protectie sanitara din jurul captarilor publice de alimentare cu apa: Metodologie si studii de caz belgiene"

Liviu Ianasi

"Conceptul Strategic "Bucuresti 2035" - Gestiunea apei, subiect prioritar"

Organizator

Program preliminar

Locatia de desfasurare

 

Prezentarea tematicii abordate insotita de o motivare a organizarii evenimentului


Ritmul alert al urbanizarii pune in pericol disponibilitatea resurselor de apa subterana si calitatea acestora, avand implicatii semnificative asupra aspectelor economice, sociale si de mediu. Mediile urbane sunt caracterizate de un numar ridicat al constructiilor subterane, multe dintre ele fiind localizate sub nivelul apei subterane.

Ele produc schimbari semnificative in dinamica apelor subterane, acestea incluzand diminuarea curgerii orizontale si a capacitatii de inmagazinare.Exfiltratile din retelele de alimentare cu apa si canalizare contribuie la cresterea nivelului apei subterane, ducand la innundatii locale si cauzand degradarea fundatiilor si a structurilor subterane. Infiltratiile in retelele de canalizare actioneaza in detrimentul functionarii eficiente a statiilor de epurare.

O problema cheie in hidrogeologia urbana este reprezentata de cuantificarea contributiei diferitelor surse de realimentare (apa provenita din retele de alimentare si canalizare, infiltratia directa, etc.) Identificarea surselor de realimentare este importanta pentru evaluarea riscurilor generate de poluarea apei si pentru managementul apelor subterane. Urbanizarea afecteaza semnificativ ciclul natural al apei atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ.

Principalii factori de alimentare si drenanta ai apei subterane difera de cei din sistemele naturale. Apa poate afecta structurile subterane din mediile urbane precum subsolurile cladirilor, serviciile de transport public (tren, metrou) si infrastructurile de alimentare cu apa si energie. In acest context hidrogeologia urbana poate fi considerata o ramura distinctiva a hidrogeologiei.

Indiferent de problema hidrogeologica studiata modelarea (modelul) reprezinta un instrument indispensabil. In prezent nu se poate vorbi de managementul resurselor de ape subterane fara a avea la baza un model conceptual corect, care sa permita construirea unui model matematic de curgere si transport. Aceste modele permit conceptualizarea si cuantificarea proceselor hidrogeologice precum si simularea diferitelor scenarii: secete, exploatarea resurselor, evolutia calitatii, comportamentul poluantilor in mediu, interactiunea cu structurile subterane etc.

Metodele si instrumentele folosite trebuie sa permita reprezentarea tridimensionala a eterogenitatii geologice si distributia spatiala a acesteia precum si interactiunea dintre apa subterana si infrastructura subterana (retele de alimentare cu apa si canalizare, sisteme de drenare, retele de metrou, parcari subterane, etc.). Workshop-ul se va concentra asupra aspectelor importante ale acestor metodologii si instrumente necesare in modelarea hidrogeologica 3D.

Cateva subiecte specifice hidrogeologiei urbane includ:

  • Fluctuatiile nivelului apei subterane cauzate de schimbari in utilizarea terenului si a apei
  • Probleme cauzate de poluarea din surse punctuale sau non-punctuale in zonele urbane
  • Caracterizarea si cuantificarea elementelor ce intra in ciclul hidrologic urban
  • Caracteristici specifice in modelarea curgerii si transportului de poluanti in mediile urbane
  • Integrarea datelor pentru un management sustenabil al apei subterane in mediile urbane

Acestea sunt principalele subiecte propuse pentru dezbatere in cadrul workshop-ului. O prezentare actualizata a unui numar mare de studii de caz internationale va oferii o baza pentru dezvoltarea de strategii de cercetare fiabile in hidrogeologia urbana.

De asemenea, workshop-ul reprezinta un pas important pentru integrarea apei subterane ca unul din subiectele de luat in considerare in proiectele de urbanism.

Parteneri


  • Facultatea de Hidrotehnica - Grupul Hidrogeologic - UPC
  • Universitatea Politehnica din Catalunia (Spania)
  • Consiliul Superior de Cercetare Stiintifica (Spania)
 
Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane     Copyright © 2012 All rights reserved