Dr. Stephen Foster

"Apele subterane in mediul urban - Viziunea stiintifica si politica integrata pentru gestionarea eficienta"

Radu Gogu

"Platforma de gestiune a apei subterane din mediul sedimentar in zone urbane"

Ioan Bica

"Frontiere in managementul apelor din mediul urban"

Romain Thiriat

"Consecintele infiltratiilor apei subterane in reteaua de canalizare a Bucurestiului"

Viorica Ciugudean Toma

"Sistemul de metrou al Bucurestiului - Magistrala 5. Lucrari auxiliare - epuismente"

Eugen Martac

"Caracterizarea de inalta rezolutie a siturilor, pornind de la alegerea metodei corecte de investigare pana la vizualizarea 3D a datelor si postprocesarea acestora, ca instrument suport cu eficienta ridicata pentru proiectare, executare si controlarea efectiva orientata catre remedierea in-situ a zonelor urbane"

Vincent Hallet

"Evaluarea riscurilor de exploatare in cariere asupra resurselor de apa"

Enric Vazquez-Sune

"Evaluarea potentialului de extragere a apei subterane, analiza calitatii acesteia si utilizarile potentiale in zonele urbane"

Thomas Ptak

"O abordare integrata pentru cuantificarea contaminarii subterane"

Mohamed Amine Boukhemacha

"Modelarea curgerii apelor subterane in Municipiul Bucuresti"

Daniela Radulescu

"INHGA - Activitati si perspective de dezvoltare in domeniul managementului resurselor de apa"

Vincent Hallet

"Dimensionarea zonelor de protectie sanitara din jurul captarilor publice de alimentare cu apa: Metodologie si studii de caz belgiene"

Liviu Ianasi

"Conceptul Strategic "Bucuresti 2035" - Gestiunea apei, subiect prioritar"

Despre noi


despre noi

Activitatea de cercetare a Centrului de Cercetare Ingineria Apelor Subterane (CCIAS) este axata pe caracterizarea mediilor permeabile in raport cu proprietatile hidraulice si hidrochimice si cu impactul uman asupra apei subterane.

Printre aplicatii pot fi mentionate evaluarea resurselor de apa subterana, studii privind apa subterana in medii urbane, interactiunea dintre apa subterana si infrastructura, managementul acviferelor, evaluarea vulnerabilitatii, controlul poluarii solului, depozitarea deseurilor in subteran, si studiul zonei vadoase.

Metodele utilizate de natura cantitativa, folosesc modele de curgere si transport de poluanti atat la scara locala, cat si regionala. O parte a grupului dezvolta tehnici de analiza si reprezentare a datelor geospatiale, iar cealalta parte este implicata in achizitia de date.

despre noi

In prezent, CCIAS coordoneaza sau este implicat ca si partener cheie in cateva proiecte de cercetare nationale si europene precum Platforma de Gestiune a Apei Subterane din Mediul Sedimentar In Zone Urbane (SIMPA) si proiectul FP7 Regenerarea Terenurilor Industriale Contaminate si Neutilizate din Europa: Imbunatatirea si Individualizarea Strategiilor Existente (TIMBRE).

despre noi

Membrii echipei au fost implicati in diverse proiecte de cercetare cu finantare nationala sau europeana precum ECAVAS - Harti prototip de vulnerabilitate a acviferelor pentru Romania, HEROS - instrumente de modelare hidrogeologica 3D in medii sedimentare (Spania), SITAR - Sistem Informatic Integrat aplicat vulnerabilitatii si protectiei apei subterane la nivel european, INSPAM - Infrastructuri de Date Spatiale cu Aplicatii In Protectia Mediului, SITAR - Sistem Informatic Integrat pentru Elaborarea Atlasului Apelor Subterane din Romania, si proiectul FP6 GABARDINE - Tratarea Realimentarii Artificiale a Acviferelor pe Baza Surselor Alternative de Apa: Tehnologii Integrate Avansate si Management (dezvoltarea sistemului suport de decizie).

 
Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane     Copyright © 2012 All rights reserved