Dr. Stephen Foster

"Apele subterane in mediul urban - Viziunea stiintifica si politica integrata pentru gestionarea eficienta"

Radu Gogu

"Platforma de gestiune a apei subterane din mediul sedimentar in zone urbane"

Ioan Bica

"Frontiere in managementul apelor din mediul urban"

Romain Thiriat

"Consecintele infiltratiilor apei subterane in reteaua de canalizare a Bucurestiului"

Viorica Ciugudean Toma

"Sistemul de metrou al Bucurestiului - Magistrala 5. Lucrari auxiliare - epuismente"

Eugen Martac

"Caracterizarea de inalta rezolutie a siturilor, pornind de la alegerea metodei corecte de investigare pana la vizualizarea 3D a datelor si postprocesarea acestora, ca instrument suport cu eficienta ridicata pentru proiectare, executare si controlarea efectiva orientata catre remedierea in-situ a zonelor urbane"

Vincent Hallet

"Evaluarea riscurilor de exploatare in cariere asupra resurselor de apa"

Enric Vazquez-Sune

"Evaluarea potentialului de extragere a apei subterane, analiza calitatii acesteia si utilizarile potentiale in zonele urbane"

Thomas Ptak

"O abordare integrata pentru cuantificarea contaminarii subterane"

Mohamed Amine Boukhemacha

"Modelarea curgerii apelor subterane in Municipiul Bucuresti"

Daniela Radulescu

"INHGA - Activitati si perspective de dezvoltare in domeniul managementului resurselor de apa"

Vincent Hallet

"Dimensionarea zonelor de protectie sanitara din jurul captarilor publice de alimentare cu apa: Metodologie si studii de caz belgiene"

Liviu Ianasi

"Conceptul Strategic "Bucuresti 2035" - Gestiunea apei, subiect prioritar"

Rezumate

APELE SUBTERANE IN MEDIUL URBAN - Dr. Stephen Foster

Urbanizarea a fost fenomenul global predominant ale secolului trecut, iar tendinta pare sa continue in prezent, mediul subteran jucand o serie de roluri in procesul complex de urbanizare - inclusiv sustinerea fundatiilor de cladiri, construirea rutelor de transport, furnizarea alimentarii cu apa, efectuarea de drenaje, canalizarea si, in unele cazuri, depozite de deseuri solide. Pentru toate orasele (majoritatea) localizate peste straturi permeabile, apele subterane reprezinta de obicei "elementul de legatura" intre diferite fatete ale infrastructurii urbane.

Apele subterane prezinta la scara larga o relatie stransa cu aceste procese de urbanizare - deoarece procesele urbane au un impact asupra apelor subterane iar regimul apelor subterane are un impact asupra infrastructurii urbane - aceasta relatie evolueaza continuu, concomitent cu cea a ciclului de dezvoltare urbana. Exista prin urmare o necesitate presanta pentru mai multe politici integrate care sa echilibreze beneficiile si riscurile sistemului subteran urban.

Incepand cu anii 1990 a existat o avansare progresiva in intelegerea stiintifica a proceselor hidrogeologice urbane si a regimurilor sistemelor acvifere ale unui numar substantial de orase. Desi ele prezinta variatii mari ale conditiilor hidrogeologice, ale pozitionarii retelelor de alimentare cu apa si canalizare, problemele apelor subterane in medii urbane sunt acum previzibile - dar de prea multe ori nu sunt prezise destul de devreme. Tipurile de riscuri ale apelor subterane din zonele urbane se impart in doua grupuri distincte, in cazul in care acviferul principal aflat la baza mediului urban este:

 • Cu nivel liber si deschis la infiltratii directe - situatia in care exista conditii favorabile de realimentare, dar apar si problemele de drenaj, iar apa subterana este vulnerabila la presiunea poluarii subterane
 • Sub presiune, limitate de acviclude superficiale - care elimina reincarcarea verticala, dar care poate sa conduca la epuizarea rapida a apelor subterane datorita pomparilor, la compactarea acvicludelor si la surpari de teren

Intrucat cele mai importante orase sunt situate zone topografice joase (cum ar fi vai majore sau bazine intramontane), sistemele acvifere cantonate, reprezinta de asemenea, atat "principala resursa" in ceea ce priveste rezerva de alimentarea cu apa cat si "locul de descarcare finala" pentru poluantii persistenti din mediul urban.

In orasele in curs de dezvoltare exista o dependenta tot mai mare in ceea ce priveste dezvoltarea utilizarii apelor subterane pentru alimentarea publica si/sau privata cu apa, pentru satisfacerea cerintelor generate din extinderea populatiei, majorarea utilizarii a cantitatii de apa pe cap de locuitor si temperaturii ambientale mai ridicate - aceasta dependenta reprezinta faptul ca politicile integrate catre o astfel de utilizare sunt necesare, pentru a echilibra cu atentie riscurile si beneficiile. Calitatea apelor subterane urbane este foarte amenintata de presiunile poluarii necontrolate - mai ales in legatura cu descarcarea apelor uzate sau reutilizate, care trebuie sa fie recunoscute si gestionate. Contaminarea apelor subterane poate fi redusa prin introducerea unor masuri sanitare corespunzatoare regimului apelor subterane si imbunatatirea planului de amenajare a statiilor de tratare a apelor uzate si de reutilizare.

Traducerea viziunii stiintifice si a politicii integrate din domeniul apelor subterane urbane intr-un management eficient reprezinta o provocare majora. Foarte des sistemele de ape subterane urbane afecteaza pe toata lumea dar la fel de des responsabilitatea este a nimanui. "Vidul institutional" trebuie sa fie contracarat prin formarea unui "cadru institutional permanent" sau a unui "consortiu" al partilor interesate, imputernicit sa actioneze intr-un interes mai larg astfel incat sa depaseasca fragmentarea puterii in ceea ce priveste utilizarea terenurilor, mediu, controlul poluarii, infrastructurii si a sanatatii publice dintre municipalitati metropolitane si agentiile guvernamentale de stat.

PLATFORMA DE GESTIUNE A APEI SUBTERANE DIN MEDIUL SEDIMENTAR IN ZONE URBANE - Constantin Radu Gogu

O activitate de gestiune serioasa a resurselor hidraulice din zonele urbane poate fi realizata numai prin utilizarea modelarii matematice. Modelele pot oferi rezultate precise in cazul in care procesele hidrogeologice sunt reproduse in mod corect. Cu toate acestea, este bine cunoscut faptul ca mediul sedimentar este in mod normal extrem de eterogen. Totusi exista un paradox, si anume utilizarea in mod frecvent de modele simplificate bazate pe omogenitatea unor zone mari identificate pentru a caracteriza mediul. Instrumentele si metodologiile trebuie sa permita reprezentarea in trei dimensiuni ale eterogenitatii geologice inregistrate si distributia sa spatiala, precum si interactiunea apelor subterane cu infrastructura urbana (alimentare cu apa si sisteme de canalizare, sisteme de drenaj ale subsolurilor, retele de metrou, locuri de parcare , etc).

O platforma integrata pentru managementul apelor subterane este dezvoltata in cadrul unui proiect de cercetare national (www.simpa.utcb.ro). Aceasta contine metodologii si instrumente care faciliteaza integrarea modelelor geologice 3D ale mediilor sedimentare in modelarea hidrogeologica a curgerii si a transportului de poluanti.

Arhitectura platformei este bazata pe trei componente: o baza de date geospatiala, o aplicatie desktop (un set complex de instrumente de analiza hidrogeologica si geologica) si un serviciu de geoportal. Acestea folosesc standardele de transfer de date Mark-Up pentru dezvoltarea unei aplicatii usor de utilizat care poate fi accesata prin intermediul internetului pentru interogarea, analiza si vizualizarea datelor geospatiale legate de apele subterane in medii urbane. Platforma detine informatii din baza de date geospatiala iar utilizatorul poate accesa aceste date prin intermediul serviciului de geoportal.

Baza de date geospatiala este folosita pentru gestionarea unei cantitati mari de tipuri de date diferite, provenite din surse diferite (geofizica, geologie, hidraulica si altele). Structura ei permite stocarea descrierilor geologice detaliate care pot fi generalizate. O aplicatie a acestei platforme este in prezent dezvoltata pentru orasul Bucuresti. Acest lucru implica:

 • caracterizarea geologica 3D
 • parametrizarea 3D a sistemelor acvifere locale cuaternare (Fratesti, Mostistea si Colentina)
 • suportul pentru modelarea curgerii apelor subterane pentru simularea interactiunii intre apele subterane si infrastructura subterana

CONSECINTELE INFILTRATIILOR APEI SUBTERANE IN RETEAUA DE CANALIZARE A BUCURESTIULUI - Romain Thiriat

Calitatea structurala si eficienta functionala a unei retele de canalizare sunt parametrii cheie pentru asigurarea transferului apei uzate domestice, comerciale si industriale la statiile de epurare. Infiltratiile apei subterane in reteaua de canalizare actioneaza in detrimentul functionarii eficiente a statiilor de epurare, iar exfiltratiile pot duce la contaminarea apei subterane.

Expunerea va aborda urmatoarele aspecte legate de situatia retelei de canalizare existenta in Municipiul Bucuresti prezentand urmatoarele aspecte:

 • Situatia actuala (curgeri si suprafete)
 • Probleme in sistemul de canalizare
 • Probleme ale statiilor de epurare
 • Solutii privind rezolvarea situatiei actuale

SISTEMUL DE METROU AL BUCURESTIULUI - MAGISTRALA 5. LUCRARI AUXILIARE - EPUISMENTE - Viorica Ciugudean-Toma

S.C. Metroul S.A., Romania


Articolul prezinta principalele elemente de analiza si calcul al sistemelor de epuismente si a tehnologiilor asociate, care permit scaderea nivelului piezometric al acviferelor sub cota maxima de sapare a tunelelor rectangulare si circulare a magistralei 5 a Bucurestiului, sectiunea 1.

Municipiul Bucuresti este situat de-a lungul raurilor Dambovita si Colentina, care traveseaza orasul de la nord-vest spre sud-est. Prezenta apelor subterane la adancime mica a fost una dintre cele mai mari probleme in executarea excavatiilor pentru tunelele subterane. Problema coborarii nivelului apei subterane din zona sectiunii 1, Magistrala 5, Drumul Taberei-Pantelimon, a fost rezolvata astfel incat sa asigure conditii uscate de executie a structurilor subterane, cat si o stabilitate a imprejurimii (care ar putea fi afectata de o tasare).

Lucrarea va prezenta conditiile hidrogeologice ale amplasamentului, cercetarile hidrogeologice, pomparile experimentale, parametrii orizonturilor acvifere (tipul acviferului, granulometriea, permeabilitatea), caracteristicile constructiilor sturcturii de metrou, descrierea tehnica si dimensionarea sistemelor de epuismente si a tehnologiilor aferente.

Proiectarea sistemelor de epuismente se bazeaza pe conditiile geologice, geotehnice si hidrogeologice locale, caracteristicile tehnice ale facilitatilor subterane pentru care proiectul a fost elaborat, infrastructura subterana si de suprafata localizata in zona adiacenta a santierului.

Succesul acestei lucrari necesita cunostinte profunde ale modelului hidogeologic al amplasamentului cu extindere pana la limita de influenta a lucrarilor de excavatie si o scadere maxima a nivelului apei prin epuismente.

Rezultatele, cum ar fi calculele de dimensionare a sistemelor de epuismente depind de proiectantilor care aleg valorile semnificative ale parametrilor hidrogeologici, care cunosc nivelul de coborare necesar pentru a a sigura stabilitatea excavatiilor, in scopul obtinerii debitului grupului de epuismente.

CARACTERIZAREA DE INALTA REZOLUTIE A SITURILOR, PORNIND DE LA ALEGEREA METODEI CORECTE DE INVESTIGARE PANA LA VIZUALIZAREA 3D A DATELOR SI POSTPROCESAREA ACESTORA, CA INSTRUMENT SUPORT CU EFICIENTA RIDICATA PENTRU PROIECTARE, EXECUTARE SI CONTROLAREA EFECTIVA ORIENTATA CATRE REMEDIEREA IN-SITU A ZONELOR URBANE - Eugen Martac

Prezentarea va fi focalizata asupra solutiilor eficiente pentru sit-urile complexe din punct de vedere litologic, hidraulic si de contaminare (estimand extinderea spatiala si masa corpului contaminat din zona de sursa, respectiv distributia spatiala a fluxurilor de masa si cantitatile descarcarete in pana de poluare).

Se va expune totodata o vedere integrata a capacitatilor Fugro legate de abordarile actuale posibile atunci cand se ocupa de investigarea sit-urilor ca o conditie pentru reabilitarea eficienta in zone cu o dezvoltare urbana densa.

EVALUAREA RISCURILOR DE EXPLOATARE IN CARIERE ASUPRA RESURSELOR DE APA - V. Hallet si L. Collier.

Din ce in ce mai des, oamenii de stiinta trebuie sa evalueze impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjurator. In hidrogeologie, datorita formei complexe a acviferului, eterogenitatii geologice, schimbarii valorilor parametrilor, este necesar utilizarea unor descrieri lungi sau a unor modele complexe de curgere a apelor subterane. In consecinta, doar specialistii in hidrogeologie sunt capabili sa ofere o apreciere corecta a riscului datorat modificarilor suprafetei terenului sau a subsolului.

In Wallonia, regiunea sudica a Belgiei, carierele necesia o extindere continua datorita excavatiilor. Extinderea laterala este adesea limitata datorita utilizarii urbane a terenului si a manifestarilor de mediu. Astfel, singura solutie este extinderea carierelor in adancime. Datorita geomorfologiei si hidrogeologiei locale, nivelul apei subterane este aproape de nivelul terenului iar coborarea nivelului apei prin sisteme de epuisment este absolut necesara.

Recent, "Serviciul Public din Wallonia" a initiat un inventar al impactului potential al activitatilor de dezvoltare a carierelor asupra resurselor de apa subterana. Dupa un an de inventar, echipa stiintifica a concluzionat ca de la caz la caz, inventarul sau descrierea hidrogeologica vor fi aproape inutile pentru majoritatea oamenilor care se ocupa cu politica de planificare a utilizarii terenurilor.

Astfel, s-a decis stabilirea unei clasificari a carierelor, bazata pe o metodologie de calcul a riscului: Risc= Hazard x Vulnerabilitate. In prezent, metodologia este inca simpla:

 • Parametrii de hazard sunt legati de cariera in sine si tin cont de caracteristicile hidrogeologice, mediul geologic si piezometria regionala
 • Vulnerabilitatea este estimata conform potentialului cantitativ si calitativ al acviferului, in imediata apropiere a captarilor de apa

Evolutiile ulterioare pentru imbunatatirea metodologiei sunt in curs de desfasurare, folosind parametri cat mai exacti sau integrand diferite aspecte economice precum valorificarea apei extrasa prin epuismente, proiecte de reabilitare, si altele.

EVALUAREA POTENTIALULUI DE EXTRAGERE A APEI SUBTERANE, ANALIZA CALITATII ACESTEIA SI UTILIZARILE POTENTIALE IN ZONELE URBANE - Enric VAZQUEZ-SUNE

Institutul de Cercetare si Evaluare a Mediului si a Apei (IDAA, CSIC). Jordi Girona, 18, 08034 Barcelona, Spania


Un numar de subiecte specifice trebuie luate in considerare atunci cand ne ocupam de apa subterana din zonele urbane. Orasele sunt puternic antropizate, ceea ce provoaca impacturi semnificative in circuitul natural al apei, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Principalii contributori ai alimentarii si descarcarii difera in mod clar fata de cei din sistemele naturale. Mai mult decat atat, apa poate afecta structurile subterane si caracteristicile infrastructurii oraselor.

Una din problemele cheie este evaluarea diferitelor surse de realimentare din zonele urbane. Acestea includ: pierderi din reteaua de alimentare cu apa (cu doua surse diferite de ape naturale), pierderi din sistemul de canalizare, infiltratii din rauri sau ape de suprafata. Fiecare sursa de reincarcare a apei subterane din zonele urbane aduce compusi si contaminanti specifici in sol si in apele subterane. Cuantificarea acestora poate fi realizata prin intermediul bilantului de masa al substantelor dizolvate, incluzand incertitudinea membrilor finali si erorile in masuratorile concentratiei.

In Barcelona in ultimul timp, nivelurile apei subterane au crescut, ceea ce creeaza numeroase probleme asupra constructiilor subterane (metrou, locuri de parcare subterane, subsoluri, etc). Pentru a remedia aceasta problema, autoritatile locale au dezvoltat prima retea de distributie secundara a apelor freatice din lume. Apa din aceasta retea secundara a fost folosita in mai multe scopuri precum irigarea gradinilor si curatarea strazilor. Recent, autoritatea guvernamentala a resurselor de apa din Catalunia (ACA) incearca sa obtina o mai buna utilizare a apelor subterane din aceasta zona, chiar si pentru scopuri de alimentare cu apa. Toate aceste utilizari posibile sunt conditionate de procese de control ale calitatii acesteia. Aceste procese trebuie sa fie intelese pentru dezvoltarea ulterioara a retelei secundare si eventual pentru utilizarea ca retea de alimentare.

Un model geologic al orasului, inclusiv a proceselor de curgere si de transport este deja disponibil. O baza de date geologica si hidrogeologica completa (geologia si parametrizarea hidraulica, variatia sarcinilor piezometrice, variatia hidrochimica, teste hidraulice, teste de pompare, etc) vor fi folosite pentru a construi un model al acestor acvifere la diferite scari. In plus, utilizarea indicatorilor de amestec pentru caracterizarea hidraulica este o inovatie relevanta. Acest model va fi utilizat impreuna cu datele punctuale de la punctele de prelevare pentru a gasi distributia spatiala si evolutia in timp a indicatorilor de amestec din surse diferite de reincarcare a apei in acvifere.

Modelele vor fi utilizate pentru scopuri de integrare: compilarea datelor hidraulice, studiul impactului proceselor geochimice asupra poluantilor si dezvoltarea unui model hidraulic de management al resurselor de apa pentru evaluarea potentialului de captare a apei din zona, constatarea calitatii sale si a potentialelor utilizari.

O ABORDARE INTEGRATA PENTRU CUANTIFICAREA CONTAMINARII SUBTERANE - Thomas Ptak

Universitatea din Gottingen, Germania


Evaluarea siturilor poluate, precum si proiectarea si punerea in aplicare a masurilor de remediere necesita o investigatie detaliata si precisa a scenariului contaminarii. Pentru multe situri poluate, datorita dezvoltarii industriale rapide, lipsa reglementarilor si/sau a masurilor de siguranta, schimbarile utlilizarii terenurilor sau a proprietarilor, precum si eterogenitatea hidraulica si hidrogeochimica a acviferelor, a cauzat modele complexe ale contaminarii apei subterane, avand de cele mai multe ori locatii necunoscute ale "punctelor fierbinti" de poluare.

Acest lucru creste numarul puturilor de monitorizare necesare pentru a determina o distributia spatiala fiabila a concentratiilor de contaminanti si a debitelor masice, in aval de zona sursei de poluare (obtinuta pe baza masuratorilor punctuale ale concentratiilor). Ca o consecinta este in general acceptat faptul ca abordarile standard pentru investigarea si evaluarea siturilor nu sunt suficient de fiabile sau rentabile. Acest lucru face necesara dezvoltarea de noi abordari pentru cuantificarea contaminarii subterane.

Astfel, o noua abordare a fost dezvoltata pentru evaluarea si revitalizarea terenurilor industriale contaminate din zonele urbane. Aceasta pune accentul pe calitatea apei subterane si pe modele complexe de contaminare ale megasiturilor regasite in multe orase din intreaga lume. Noua abordare cuprinde 3 cicluri:

 • evaluarea contaminarii apei subterane folosind o metoda inovativa ce se poate aplica la scara intregului sit industrial si este bazata pe un debit masic integral
 • delimitarea zonei detinand potentiala sursa de contaminare utilizand un backtracking numeric, metodologia direct-push si tehnici de amprentare a contaminantilor
 • dezvoltarea strategiilor de remediere orientate catre emisii

Avantajul major al noii abordari este ca numarul de suprafete considerate pentru noi investigari, se reduce de la un ciclu la altul. In consecinta, o zona extinsa potential contaminata este analizata initial, dar in final doar o zona restransa va fi remediata, rezultand astfel o reducere semnificativa a costurilor.

In metoda de investigare bazata pe debitul masic integral, unul sau mai multe puturi de pompare sunt plasate si operate in aval de sursa de poluare la un plan de control predefinit, perpendicular pe directia de curgere medie. Puturile au pozitii, debite de pompare si durate de pompare ce permit zonelor de captare sa acopere intreaga latime a penei de contaminare. Distributia spatiala a debitelor masice si a concentratiilor contaminantilor, la fel ca si ratele masice totale ale contaminantilor si concentratiile medii in conditiile curgerii naturale ale apelor subterane, sunt determinate la nivelul planului de control utilizand o solutie inversa pentru interpretarea a mai multor niveluri de serii de timp a concentratiei de contaminant (masurata la fiecare put in timpul pomparii - cod CSTREAM). Metoda a fost ulterior dezvoltata si imbunatatita permitand astfel masuratori la mai multe niveluri si conditionand solutiile inverse bazate pe masurarea concentratiilor la scara punctuala.

Rezultatele investigatiilor integrale la scara intregii zone industriale (megasituri), pot fi folosite cu scopul evaluarii riscului, pentru cuantificarea potentialului natural de atenuare, la fel si pentru dezvoltarea prioritatilor pentru curatarea si a investigatiilor ulteriore sau pentru designul unor masuri de remediere.

Cand sunt aplicate in aval de instalatiile de remediere, eficacitatea masurilor de remediere poate fi cuantificata prin compararea debitelor din aval si din amonte. In plus este posibila o cuantificare consecventa a incertitudini rezultatelor avand in vedere incertitudinea conditiilor la limita si cea a valorilor de conductivitate hidraulica ale acviferului. In final, delimitarea extinderii zonei sursa si incertitudinea ei permite definirea prioritatilor pentru investigatii ulterioare la o scara mai mica si dezvoltarea strategiilor de remediere optime din punct de vedere al costurilor pentru siturile cu modele complexe de contaminare. In acest fel, rezultatele pot oferi o baza importanta pentru dezvoltarea unor viitoare directive referitoare la evaluarea si revitalizarea terenurilor contaminate.

MODELAREA CURGERII APELOR SUBTERANE IN MUNICIPIUL BUCURESTI - Mohamed Amine Boukhemacha

Managementul apelor subterane din zonele urbane trebuie sa tina cont de fiecare fenomen posibil si relevant ce rezulta in urma interactiunii complexe dintre apele de suprafata, cele subterane si infrastructura urbana. In prezent un management fiabil al resurselor de apa poate fi efectuat prin intermediul modelarii matematice combinata cu utilizarea bazelor de date spatiale. In acest context, a fost propusa elaborarea unui model de curgere a apelor subterane cu scopul de a studia sistemul hidrogeologic urban al Municipiului Bucuresti.

Din punct de vedere geologic, orasul este asezat pe sistemul acvifer sedimentar cuaternar compus in principal din 3 sisteme acvifere; cel mai adanc este cunoscut sub numele de "stratele de Fratesti" urmat de o succesiune de marna si argila cu intercalatii fine de nisip, numit "stratele de Coconi".

Al doilea acvifer este cunoscut sub numele de "Mostistea" iar cel de-al treilea acvifer, cel superficial, numit "Colentina", reprezinta stratul ce are o interactiune directa cu majoritatea sistemelor infrastructurii urbane ale Municipiului Bucuresti. Aceasta unitate este suprapusa peste un acvitard argilos, numit "Depozitele intermediare". Din punct de vedere hidrogeologic, au fost evidentiate posible conexiuni hidraulice intre cele doua structuri acvifere (Colentina si Mostistea), prin elaborarea unui model geologic 3D al Municipiului Bucuresti.

Componentele principale ale modelului conceptual adoptate pentru zona de studiu sunt urmatoarele:

 • Sistemul acvifer: a fost considerat ca fiind compus din doua straturi acvifere (Colentina si Mostistea) separate de un acvitard (Depozite Intermediare)
 • Corpuri de ape de suprafata: doua rauri ( raurile Colentina si Sabar). Aceste rauri alimenteaza un set de lacuri (Morii, Herastrau, Floreasca, Tei, Plumbuita, Pantelimon si altele)
 • Infiltratiile din precipitatii
 • Pierderile din sistemul de alimentare cu apa: estimate la 29% din productia totala, conform operatorului de ape ApaNovaBucuresti (ANB)
 • Sistemul de canalizare: schimburile (infiltratii sau exfiltratii) intre sistemul acvifer si reteaua de canalizare din modelare folosind abordarea factorului de exfiltratii
 • Statiile si tunelele de metrou: interactiunea lor este modelata prin suprapunerea a doua efecte:
  • efectul de bariera ce obstructioneaza curgerea naturala a apelor subterane
  • mediu de descarcare utilizand ratele de infiltratii observate
 • Colectorul de canalizare principal ca si dren (Caseta): construita in lungul liniei canalului ce traverseaza orasul Bucuresti (Raul Dambovita). ANB a raportat debite de drenaj de aproximativ 65 l/s/km
 • Peretele mulat de sub barajul Lacul Morii

Construirea modelului si calibrarea acestuia se bazeaza pe valori ale conductivitatii hidraulice masurate (teste de pompare) si estimate (pe baza descrierii litologice), nivele piezometrice observate, debite de infiltratii masurate in tunelele si statiile de metrou, precum si in drenurile colectorului de canalizare principal (Caseta).

Modelul obtinut prezinta clar impactul semnificativ al urbanizarii asupra sistemului de ape subterane. Astfel de efecte pot fi rezumate prin perturbarea ciclului hidrologic, deteriorarea nivelului si calitatii apei subterane. In consecinta, acest studiu evidentiaza cresterea necesitatii unor instrumente fiabile pentru managementul apelor subterane.

I.N.H.G.A. ACTIVITATI SI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR DE APA - D. Radulescu, D. Neagu, A. Pandele, M. Miniciuna

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor


Lucrarea prezinta activitatea curenta a Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, obiectivele generale ale activitatii de cercetare-dezvoltare pe linie de hidrologie, hidrogeologie si gospodarire a apelor precum si directiile prioritare de actiune pentru indeplinirea politicilor de management integrat al resurselor de apa la nivel national.

Se detaliaza activitatea de hidrogeologie, una din ramurile importante de cercetare din cadrul INHGA, atat prin domeniile consacrate - evaluarea resurselor de ape subterane, prognoza hidrogeologica, studii de alimentare cu apa sau pentru dimensionarea zonelor de protectie a captarilor de apa subterana etc, cat si prin directiile de dezvoltare - utilizarea tehnicilor GIS si analiza spatiala in hidrogeologie, analiza vulnerabilitatii acviferelor, modelare hidrogeologica etc.

DIMENSIONAREA ZONELOR DE PROTECTIE SANITARA DIN JURUL CAPTARILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA: METODOLOGIE SI STUDII DE CAZ BELGIENE - Prof. Vincent Hallet

Departamentul de Geologie - Universitatea din Namur - Belgia.


In Belgia, managementul si protectia resurselor naturale, precum apele subterane, sunt sub responsabilitatea Regiunilor. Incepand cu 1991, regiunea Valona a initiat delimitarea zonelor de protectie din jurul zonelor de captare pentru alimentarea cu apa.

Datorita eterogenitatii litologiei si a complexitatii structurii geologice, metodologia se bazeaza pe timpul de tranzit a apelor subterane in zona saturata. Sunt definite patru zone:

 • zona I, care se afla in jurul instalatiilor de captare
 • zona IIa, pentru care timpul de tranzit este mai mic de 24 de ore
 • zona IIb, pentru care timpul de tranzit este mai mic de 50 de zile
 • zona III in care intra intreg bazinul hidrogeologic situat in amonte de captare

Pentru principalele captari de apa subterana in scopul dimensionarii acestor zone, sunt efectuate urmatoarele investigatii : analiza geologica si hidrogeologica, campanii geofizice, executare de piezometre, analize chimice, teste de trasaj, etc. Toate aceste date sunt folosite pentru dezvoltarea modelelor de curgere a apei subterane si a celor de transport de poluanti, ce permit trasarea izocronelor in jurul zonei de captare.

Extinderea finala a zonei de protectie este acceptata definitiv dupa o ancheta publica si dupa aplicarea diferitelor restrictii pentru activitatile antropice.

CONCEPTUL STRATEGIC "BUCURESTI 2035" - GESTIUNEA APEI, SUBIECT PRIORITAR - Liviu Ianasi

La 13 ani dupa ultimul Plan Urbanistic General elaborat, plan a carui aplicare este considerata un semi-esec, Primaria Municipiului Bucuresti pregateste elaborarea unui nou Plan, iar pentru fundamentarea acestuia este intocmit Conceptul Strategic Bucuresti 2035.

Documentul este structurat pe cinci "planuri-cheie":

 • orasul si teritoriul
 • orasul productiv
 • orasul functional
 • orasul durabil
 • managementul orasului

In aceste planuri s-au desfasurat analizele si s-au structurat directiile prioritare de actiune. Sistemul de obiective strategice este insa caracterizat de un grad mare de integrare, iar politicile publice propuse pe termen mediu sunt grupate in substrategii.

Problematica gestiunii resurselor de apa a fost considerata prioritara, unul dintre rapoartele de expertiza atragand atentia asupra nevoilor de actiune pe termen scurt si mediu. Raportul respectiv subliniaza impactul dezvoltarii urbane necontrolate in ceea ce priveste calitatea si evolutia starii apelor din straturile subterane. In acelasi timp, problematica apei, in special apele de suprafata, este parte a raportului privind calitatea mediului.

 
Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane     Copyright © 2012 All rights reserved